Reactrance

Reactrance: Iemands neiging om sociale invloeden te weerstaan die zij als bedreigend voor hun autonomie ervaren.
Sommige mensen zullen handelen op manieren die tegen hun eigenbelang zijn om te voorkomen dat ze doen wat andere mensen willen dat ze doen.
Onderzoekers hebben aangetoond dat dit ook onbewust gebeurt.
De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat mensen die neigen naar reactrance zonder bewuste kwaadwillendheid op een tegenproductieve manier handelen simpelweg omdat ze de beperking van hun vrijheid door anderen proberen te weerstaan.